• ข้อเสนอแนะจากโครงการฟ้ามิตรต่อนางอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
    โดยเฉพาะประเด็นส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันเอชไอวี/เอดส์ อนามัยเจริญพันธุ์ อนามัยแม่และเด็ก การศึกษาเด็กข้ามชาติฯลฯ จากเครือข่ายคนทำงานทั่วประเทศไทยเป็นเวลากว่า 10 ปี

  • อ่านเพิ่มเติม

  • ข่าวจาก ICAAP เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าและเอชไอวีที่สมุทรสาคร
  • ดูทั้งหมด

  • สิ่งที่ต้องรู้เมื่อฉันมาทำงานที่ประเทศไทย

    ดูทั้งหมด